بایگانی

  1. خانه
  2. بتن ریزی
فریلنسرها
مراقبت از بتن (روش هایی که حضور آب را در کنار بتن تامین میکنند)

مراقبت از بتن را می توان به روش های مختلف انجام داد که استفاده از هر روش با توجه به نوع سازه ی بتنی و امکانات موجود و شرایط کار متفاوت بوده و بستگی به نظر مهندس کارگاه دارد. استاندارد ACI 308R مراقبت مرطوب از بتن را در دو مرحله بیان می کند مراقبت اولیه....