بایگانی

  1. خانه
  2. ساختمان، مقایسه هزینه اجرا سازه ها
فریلنسرها
پلکان ساختمانی.انواع پله های ساختمانی

مقدمهپلکان(پله برقی .پله چوبی .پله گرد.پله دوبلکس) طراحی معماری به نیازمند است تا پاسخگوی یک عملکرد مناسب باشد. پلکان (پله برقی .پله چوبی .پله گرد.پله دوبلکس) وسیله معمول دسترسی در بین طبقات ساختمان است. پلکان روشها و سیستمهایی را باید طوری ساخت که امکان دسترسی اسان و راحت ساده و ایمنی را توسط پله ها....