بایگانی

  1. خانه
  2. مهندسی عمران، مهندسی عمران و معماری
فریلنسرها
نظارت و اجرای ساختمان فلزی(فولادی)

اتصالات: هر ساختمان فلزی ترکیبی از اعضای  جدا از هم است که این اعضا باید به طریق مناسبی به یکدیگر متصل شوند  در واقع اتصالات در ساختمانهای  فلزی شامل اتصالات مختلف است (نظیر تیر به ستون و ستون به فونداسیون  وسایر اجزابه یکدیگراست) اتصالات شامل عناصر اتصال دهنده (ورقها،قطعات تقویتی، ورقهای اتصال در گره ،نبشیها....